Kostnadsfritt webinarium

Så använder du referenser i kvalifikations- och utvärderingsfas

Om webbinariumet

Det finns inget som förhindar referenstagning i utvärderingsfasen. Däremot bör stor försiktighet iakttas. För att referenstagning i utvärderingsfasen ska vara förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Därtill ska referenstagningen ha koppling till kontraktsföremålet. Om referenstagningen istället huvudsakligen avser bedöma anbudsgivarens förmåga att utföra projektet hör kravet till kvalifikationsfasen. Risken för sammanblandning av kvalificeringskrav och utvärderingkriterier är mycket stor.

  • per werling

    Presentatör

  • , ,