WEBINÁR ZDARMA

Predná očná komora a komorový uhol

PREDNÁŠAJÚCI: MUDr. Juraj Sekáč

OFTALMOLOGICKÉ STREDY V JÚLI

Slovenská lekárska komora, vzdelávací portál i-med, vzdelávacie centrum SLK spoločnosť LEKÁR, a.s. a Slovenská oftalmologická spoločnosť Vám prinášajú sériu webinárov určených predovšetkým oftalmológom.
Účastníci webinára môžu získať za svoju účasť 1 kredit (každý webinár). Správnym vyplnením AD testu môžete získať následne až 2 ďalšie kredity. AD test spolu s výstupom z webinára môžete po jeho skončení nájsť na stránke www.i-med.sk
REGISTRÁCIA - v pravom dolnom rohu tlačidlo REGISTROVAŤ (zobrazí sa vám po odkliknutí "cookies")


 • GLAUKÓMOVÉ OCHORENIE V SÚČASNOSTI
  ​​​​​​​
  Dátum: 8.7.2020 (streda)
  ​​​​​​​
  Prednášajúca:​​​​​​​ MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD.

 • VNÚTROOČNÉ NÁDORY V DOSPELOM VEKU
  Dátum: 15.7.2020 (streda)
  Prednášajúca: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.,  FEBO

 • OCHORENIA SIETNICE V KLINICKEJ PRAXI
  Dátum: 29.7.2020 (streda)
  Prednášajúca: MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

 • i-med.sk

  Vzdelávací portál Slovenskej lekárskej komory

 • MUDr. Juraj Sekáč

  Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava

 • LEKÁR, a.s.

  Vzdelávacie centrum Slovenskej lekárskej komory

 • , ,