GRATIS WEBINAR

Livskvalitet i urolige tider


- betydningen av å mestre og skape mening i en hverdag preget av helseplager og uro.

Kroniske sykdommer og smerter som har sin opprinnelse i kroppen kan bli påvirket av psykologiske faktorer. Alvorlig sykdom påvirker også mental helse og kan gjøre den totale belastningen tyngre. I behandlingen av kroniske eller langvarige sykdommer er det derfor viktig å søke etter faktorer som kan fremme livskvalitet til tross for sykdom. Forståelse, mestring og opplevelse av meningsfullhet til tross for sykdom, kan spille en viktig rolle for opplevd livskvalitet.

  • Therese Brask-Rustad

    Psykologispesialist Vestre Viken.

  • , ,