​​​​​​​
                                                                                                    

​​​​​​​MELLEMKOMMUNAL REFUSION UDBETALT VED EN FEJL
​​​​​​​– SÅDAN FÅR I PENGENE TILBAGE

På dette webinar går Poul Schmith og Dataproces sammen om at gennemgå de muligheder, kommunerne har for at kræve penge tilbage, når en kommune har udbetalt mellemkommunal refusion ved en fejl.

HVAD KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ?

Poul Schmith og Dataproces oplever ofte i deres samarbejde med kommunerne, at en kommune, der har udbetalt mellemkommunal refusion ved en fejl, står med en lang række spørgsmål og udfordringer. Spørgsmålene vedrører typisk, hvordan pengene kan kræves tilbagebetalt, hvor stort et beløb der kan kræves tilbagebetalt samt hvilke regler, der regulerer tilbagebetalingsprocessen.  

En kommune, der har ydet mellemkommunal refusion uden at have en pligt hertil, har to muligheder for at få pengene refunderet. Kommunen kan rette krav mod den handlekommune, der uberettiget har opkrævet mellemkommunal refusion (tilbagesøgning). Kommunen kan dog også vælge at indtræde i handlekommunens krav om mellemkommunal refusion og derved rette kravet direkte mod den korrekte betalingskommune (subrogation).

Der er en række fordele og ulemper forbundet med de to muligheder, som kommunen bør overveje, inden den iværksætter opkrævning. Forskellene relaterer sig især til spørgsmål om, hvornår og hvordan kravet forældes samt om en eventuel tvist kan løses ved Ankestyrelsen, eller om det er nødvendigt at føre sagen ved domstolene. Den anvendte metode kan bl.a. få betydning for, hvor stort et beløb der kan kræves tilbagebetalt, og hvor omkostningstung selve opkrævningen bliver.

I dette webinar zoomer vi ind på fordele og ulemper ved de to opkrævningsmetoder, og vi peger på, hvilke forhold kommuner bør overveje i forbindelse med valget af opkrævningsmetode.

HVEM BØR DELTAGE?

Webinaret er målrettet ansatte i kommuner samt andre, der interesserer sig for socialret og/eller mellemkommunal refusion.

PRAKTISK INFORMATION

 • Det er gratis at deltage!

 • Tidspunkt for webinaret:

  Fredag d. 4. marts kl. 10.00-11.00

 • Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål:

  Oplever du problemer med at tilmelde dig eller har du andre spørgsmål, kan du kontakte [email protected]

  Vi opfordrer til, at du bruger Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, når du tilmelder dig og ser vores webinar, idet vi har oplevet flere af vores deltagere berette om problemer med at anvende Internet Explorer.

 • Esben Høier Schmidt

  Advokat, Dataproces

 • Aleksander Lind

  Advokat, Poul Schmith

 • Jakob Bøcher Müller

  Advokatfuldmægtig, Poul Schmith

 • , ,