Uliční vpusti TEGRA

Nové uliční vpusti Tegra přináší vyšší spolehlivost, snazší instalaci a údržbu, dlouhou životnost a lepší hydraulický výkon. Jde o efektivní a ekonomické řešení, které obcím usnadní boj s přívalovými dešti. Díky mimořádné konstrukci lze uliční vpusti instalovat i bez použití zdvihacích zařízení či betonu.  ​​​​​​​​​​​​​​

  • Ing. Aleš Břeň

    Webinar Host

  • , ,