Esvama presenterar konceptet RETURN -få ett restvärde på era polymerer

Vi åtar oss att köpa tillbaka allt överflödigt material vi säljer.

  • Lennart Johansson

    Webinar Host

  • Ted Stolt

    Webinar Host

  • , ,