Webinar tirsdag 14. juni kl. 12-13

Arbeidsgivers utfordringer med hjemmekontor etter ny forskrift fra 1.7.22

Om webinaret:

Etter pandemien har mange virksomheter gått over til mer fast bruk av hjemmekontor for sine ansatte. Forskrift om hjemmekontor er endret fra 1.7.22 og det følger med krav til skriftlig avtale om bl.a. hjemmekontor, arbeidstid, arbeidsmiljø og forsikringsavklaring.

Vi skal se på hva som er viktig å ha med i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med utgangspunktet i arbeidsgivers styringsrett. Hjemmekontor skal gagne både arbeidsgiver og arbeidstaker, og avtalen mellom dem må speile dette.


Et tema i forbindelse med hjemmekontor er også arbeidstiden og om arbeidstaker skal kunne anses som uavhengig og dermed arbeide når hun eller han vil. Noen ansatte ønsker dette og slik stilling kan være en fordel for virksomheten. Se nærmere i Kvales praktiske bok om ledende eller uavhengig stilling her.

​​​​​​​Foredragsholdere er advokat (H) Nicolay Skarning og advokatfullmektig Espen Heimdal i Kvales arbeidsrettsavdeling. Begge arbeider mye for arbeidsgivere og organisasjoner i arbeidsrettslige spørsmål, hvor målet er å få arbeidsplassen til å fungere best mulig. "

​​​​​​​
Temaer:

 • Har arbeidstaker krav på hjemmekontor?

 • Kan arbeidstaker nekte å arbeide fra hjemmekontor?

 • Når stilles krav til skriftlig avtale om hjemmekontor?

 • Hva må virksomheten passe på i avtalen?

 • Hva gjelder av forsikringsdekning på hjemmekontoret?

 • Hva kan arbeidsgiver gjøre om hjemmekontor ikke fungerer?

 • Kontroll med arbeidstid og oppgaver på hjemmekontor

 • Oppsigelse av avtale om hjemmekontor

 • Kvale Advokatfirma

  Webinar Host

 • Nicolay Skarning

  Advokat (H) | Partner

 • Espen Heimdal

  Advokatfullmektig

 • , ,