KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM med CvZ Juridik

Arbetsmiljöarbete; 
​​​​​​​Hur man arbetar med SAM


Vad betyder SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete?
Hur jobbar man med det i praktiken?

Vi går igenom grunderna i arbetsmiljöansvaret som åvilar alla arbetsgivare. 
​​​​​​​Vi går bl.a. igenom vad SAM-ansvaret i praktiken innebär och hur man bäst jobbar med framtagande och efterlevande av rutiner och säkerhetsföreskrifter, och hur man ska hantera personal som inte följer dessa.

  • , ,