GRATIS WEBINAR

Traumer og stress hos barn - hvordan forstå og hjelpe barnet ditt bedre


Om webinaret

I dette webinaret får du en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet. Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.

Opplever dere noe av dette, hos barn eller voksne?
-Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
-Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
-Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
-Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
-Eller er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet.

​​​​​​​Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

​​​​​​​I dette kurset lærer du både å forstå denne typen reaksjonsmønstre, og for en konkret introduksjon til hva du kan gjøre i praksis i hverdagen med barnet, får å få hverdagen til å fungere bedre, og støtte barnets utvikling.

  • Psykolog Aleksandra Markovic

    Foredragsholder

  • , ,