BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE

VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej.

Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

​​​​​​​Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców podatkowych, prawników in-house, dyrektorów finansowych (CFO),  głównych księgowych oraz wszystkie osoby zajmujące się zagadnieniami prawno-podatkowymi w branży budowlanej i inwestycyjnej.
​​​​​​​

​​​​​​​Oto planowana tematyka spotkania w formule online:

 • Wprowadzenie:
  a) kary i odszkodowania a kontrakty budowlane,
  b) ryzyka związane opodatkowaniem VAT kar i odszkodowań w związku z pracami budowlanymi.

 • Wybrane aspekty prawne dot. kar umownych i odszkodowań w zakresie VAT:
  a) kary umowne i odszkodowania w kodeksie cywilnym i ustawie o VAT,
  b) świadczenie usług za wynagrodzeniem na gruncie orzecznictwa TSUE i polskich sądów administracyjnych.

 • Praktyczne aspekty dot. kar umownych i odszkodowań w zakresie VAT (na przykładach):
  a) opodatkowanie VAT dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu prac, wykonaniem prac i poniesieniem kosztów dodatkowych,
  b) kara za opóźnienia i nieterminowe realizowanie inwestycji,
  c) zwrot uszkodzonego sprzętu,
  d) kara za odstąpienie od umowy i jej wcześniejsze rozwiązanie a VAT.

 • O czym warto pamiętać przy kontraktach budowlanych?

 • Piotr Litwin

  Doradca Podatkowy, Partner

 • Tomasz Kowalczyk

  Doradca Podatkowy, Senior Manager

 • , ,