PÅMELDING NEDERST TIL HØYRE PÅ DENNE SIDEN

Digital seminarserie med Panda analyse og Kompas Forum
8.–12. juni 2020

Mandag 8. til fredag 12. juni arrangerer Panda analyse og Kompas Forum en serie korte nettbaserte seminarer. Seminarene er åpne for alle som er tilknyttet Panda analyse eller Kompas Forum.

Påmelding kreves – meld deg på ved å trykke på den oransje knappen nederst til høyre på denne siden. Når du melder deg på får du tilgang til alle seminarene i serien. Du vil også få tilsendt invitasjon til ettersnakksmøter på Teams hvor tema fra seminarene drøftes nærmere.

Program

Mandag 8. juni kl. 09:30–11:00
Demografi og befolkningsprognoser
​​​​​​​Konjunkturbaserte befolkningsprognoser – Felleskjøring i Pandamodellen
v/Sven Haugberg, Asplan Viak

Flytting på Nord-Jæren
v/Paal Grini, Stavanger kommune

Fødte og døde i befolkningsprognoser
v/Stian Skår Ludvigsen, Vestland fylkeskommune

Om flytting og prognoser
v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune

Ettersnakk på Teams kl. 12:00–13:00.
​​​​


Tirsdag 9. juni kl. 09:30–11:00

Befolkningsprognoser og næringsutvikling
Hvordan henger SSBs befolkningsprognoser sammen med næringsutviklingen i regionene? Analyser med likevektsmodellen NOREG 2.0
v/Orvika Rosnes og Haakon Vennemo, Vista Analyse
Last ned rapporten her (pdf)

Noreg 2.0 - mekanismer og muligheter i modellen
v/Wiljar Hansen, Transportøkonomisk institutt

Ettersnakk på Teams kl. 12:00–13:00.Onsdag 10. juni kl. 09:30–11:00
«If you torture the data long enough it will confess»
Power Query
v/Cathrine Bergjordet, Viken fylkeskommune

R
v/Irmelin Kristin Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Qlik –inngangen til egne analyser av videregående opplæring
v/Torbjørn Digernes Jakobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune/Vigo IKS

Ettersnakk på Teams kl. 12:00–13:00.


Torsdag 11. juni kl. 09:30–11:00
Bærekraft og integrering

Fra mål til mening; FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging
v/Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning

Datadrevet integreringsarbeid i kommuner og fylker – hvordan gjør man det?
v/Christine Engh Gunnerud, analyseenheten IMDi

Ettersnakk på Teams kl. 12:00–13:00.


Fredag 12. juni kl. 09:30–11:00
Omstilling og næringsanalyser

Regional omstilling – analysebehov i ulike faser
v/Johannes Skaar, Innovasjon Norge og Lars Vik, SINTEF

Korona og oljeprisfall – regionale og flerregionale næringsanalyser
v/Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune

Ettersnakk på Teams kl. 12:00–13:00.


Spørsmål? Kontakt Cathrine Bergjordet ([email protected]) eller Jomar Sæterøy Maridal ([email protected])

 • Sven Haugberg

  Asplan Viak

 • Paal Grini

  Stavanger kommune

 • Orvika Rosnes

  Vista Analyse

 • Haakon Vennemo

  Vista Analyse

 • Wiljar Hansen

  Transportøkonomisk institutt

 • Cathrine Bergjordet

  Viken fylkeskommune

 • Irmelin Kristin Nilsen

  Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Torbjørn Digernes Jakobsen

  Møre og Romsdal fylkeskommune/ Vigo IKS

 • Aase Kristine Lundberg

  Nordlandsforskning

 • Christine Engh Gunnerud

  analyseenheten IMDi

 • Johannes Skaar

  Innovasjon Norge

 • Lars Vik

  SINTEF

 • Jon Olav Sliper

  Trøndelag fylkeskommune

 • Stian Skår Ludvigsen

  Vestland fylkeskommune

 • , ,