Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις & 420 δόσεις

Φιλοξενείται από

  • Ε.Φ.Ε.Ε. Εύβοιας - Γιώργος Λάμπρου

  • 9ο ΠΤ ΟΕΕ - Ιωάννης Κοτρογιάννης

  • ΕΓΔΙΧ - Φώτης Κουρμούσης

  • Θεώνη Αλαμπάση

  • Ντάκουλα Ευαγγελία

  • Θεογώστου Κωνσταντίνος


Αυτό το on-line σεμινάριο τελείωσε

Ανακατεύθυνση στην επανάληψη του διαδικτυακού σεμιναρίου