WEBINÁR - Dôležitosť medziodborovej spolupráce pri manažmente chrípky

Organizuje

  • EDUprofiPHARM

  • MUDr. Jana Kiseľová

  • PhDr. Zuzana Varjasiová

  • Bc. Zuzana Bročková

  • MUDr. Adriana Šimková, PhD.


Webinár už skončil

Presmerovanie na nahrávke z webinára