WEBINÁR - Človek, ktorý zvláda súčasnú dobu

Organizuje

  • EDUprofiPHARM

  • Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

  • PharmDr. Dana Pavelová


Webinár už skončil

Presmerovanie na nahrávke z webinára